top of page
English

1. Beoordelingseisen, Planning & Stylesheet

1.1 Oriëntatie beoordelingseisen

 

Neem allereerst kennis van onderstaand beoordelingsformulier dat binnen de Faculteit Geesteswetenschappen gehanteerd wordt in de beoordeling van het Bacheloreindwerkstuk, om voor aanvang bekend te raken met de eisen:

 

Naast de algemeen geldende eisen van de Faculteit, moet je ook bekend zijn met de studie-specifieke eisen die gesteld worden aan het Bachelor-eindwerkstuk. Deze vind je in de Studiegids van de opleiding. 

1.1 BEOORDELINGSEISEN

1.2 Planning

 

Geregeld wordt in de verschillende hoofdstukken van Jaar 3 iets gezegd over de planning met betrekking tot het betreffende onderwerp. Hieronder tref je in het kort informatie over planning in het algemeen, voortbouwend op Tijdplanning Jaar 1. 

 

Aspecten van planning:
  • Het ‘wat’: uit welke onderdelen bestaat het werk dat je wilt plannen en in welke volgorde moet dat gebeuren. Maak hiervan een lijstje. Vergeet niet om hierin op te nemen de verwerking van feedback die je gedurende het proces zult ontvangen

  • De hoeveel tijd die nodig is om elk van de onderdelen uit te voeren. Dit is altijd jouw eigen inschatting en is afhankelijk van individuele factoren

  • De deadline, zoals een tentamen, een opdracht voor een werkgroep, het inlevermoment van jouw scriptie, afspraken met jouw docent of begeleider. Terugrekenend vanaf de deadline bepaal je wanneer je het werk gaat uitvoeren

  • Reservetijd. Door onverwachte omstandigheden (van persoonlijke aard of door het moeten aanboren van meer of andere bronnen) of door een verkeerde inschatting van de benodigde tijd, is het handig om per onderdeel reservetijd op te nemen in jouw planning

  • Bijstellen. Vergeet niet om gedurende het traject jouw planning bij te stellen. Als je meer of juist minder tijd kwijt bent dan gedacht, is het goed om je de planning daarop aan te passen

Planning eindwerkstuk

De exacte planning voor het schrijven van het eindwerkstuk komt in Blackboard-sites te staan. Die is bedoeld voor studenten die hun eindwerkstuk schrijven ingebed in een seminar. Deze planning verschilt per studiejaar en vind je op Brightspace. Daarin staat planningsinformatie over de deadlines en de inhoud en tijdstippen van begeleidingsmomenten die in een bepaald studiejaar gelden.

Planning eindwerkstuk onder individuele begeleiding

Studenten die een ander traject volgen onder individuele begeleiding van een docent, kunnen gebruik maken van onderstaand globaal planschema. De algemene richtlijnen zijn erin toegespitst op het maken van het eindwerkstuk. Het is een planschema voor het uitvoeren van het onderzoek en een schema voor het schrijfproces. Als het nodig is, kun je dit schema aanpassen zodat het goed bij jouw situatie past. Tel aan het einde alle uren op om te controleren of het geheel niet meer tijd kost dan je hebt. Ook als je (nog) niet de tijdschatting invult, kan dit schema dienen als een to-do-list die je kunt aanhouden.

 

 

Planningstips voor alle studenten die hun eindwerkstuk schrijven

  • sommige feedback is gericht op de structuur van de paper (structurele feedback), andere feedback beslaat taalkundige verbeteringen, etc. Iedere vorm van feedback verwerken vereist een andere aanpak en dus ook een andere planning. Het verwerken van de ene vorm van feedback betreft een bewerkelijke ‘overall sweep’ door het hele artikel, terwijl een andere vorm van feedback misschien verbeteringen betreft op het niveau van een individueel voorbeeld en veel sneller is te verwerken

  • schrijf elke dag een aantal uren

  • bedenk wat je doet als je vastloopt, bijvoorbeeld: leg de tekst een paar dagen apart en herlees het dan

  • houd rekening met fase-verhoudingen: bijvoorbeeld niet meer dan 5 a 10 % van de tijd besteden aan wild denken, om te voorkomen dat je te lang blijft hangen in het vooronderzoek en in tijdnood komt bij het schrijven

 

1.2 PLANNING
Aspecten van planning
Planning eindwerkstuk

1.3 Stylesheet

 

Hieronder tref je de richtlijnen voor het schrijven en indienen van het Bachelor-eindwerkstuk. Dit is de zogenaamde Stylesheet van jouw afstuderen.

 

Stylesheets worden in de wetenschappelijke praktijk opgesteld en gehanteerd door uitgevers als richtlijn waaraan de auteur zich dient te houden. Het is het format waarin de auteur zijn of haar tekst moet schrijven. Een Stylesheet bevat de algemene richtlijnen omtrent de lengte van het stuk, de aan te leveren onderdelen en de gewenste wijze van indienen. Ook bevat de Stylesheet richtlijnen van stilistische en grammaticale aard, zoals de gewenste bladspiegel, het lettertype, de schrijfwijzen van namen, et cetera. Daarnaast biedt de Stylesheet het format waarin citaten, voetnoten en verwijzingen naar literatuur en afbeeldingen dienen te staan. Om veel correctiewerk te voorkomen is het noodzakelijk dat de auteur voor aanvang van het schrijfproces op de hoogte is van het format waarin zijn of haar tekst geschreven moet worden. Een veelgebruikte Stylesheet is de Chicago Manual of Style.

 

Onderstaande sheet wordt gehanteerd door de opleiding. Deze is samengesteld uit een combinatie van sheets van veelgebruikte uitgevers. Dit sheet bevat het format voor het schrijven van jouw afstudeerartikel:

Voor de volledigheid tref je hieronder ook de sheet die wordt gebruikt bij het schrijven van een boek: 

 

1.3 STYLESHEET
bottom of page