top of page

9. Referaten

Gebruik van literatuur in referaat (van 10 minuten):
 • Introduceer eerst kort jouw case-study en bespreek dan pas de inhoud van de teksten en theorieën, zodat je daarin op een logische manier kunt selecteren wat voor jouw onderzoek belangrijk is. Het object geeft sturing, dus start daar ook mee.

 

 • Benoem vervolgens in een of twee minuten de grote lijnen van de gebruikte tekst. Zoom daarbij in op de elementen die voor jou van belang zijn, die jij echt gaat gebruiken om mee verder te gaan, of die je interessant vindt.

 

 • Beperk de samenvatting van de literatuur tot tien à twintig procent van de presentatie, zodat het grootste deel over de toepassing van de literatuur op jouw case-study gaat.

 

 • Wanneer je de inhoud van een tekst bespreekt, kan het prettig zijn er een persoonlijke noot bij te plaatsen door te vermelden wat je zelf van de tekst vond. Dan wordt het meer een toepassing of interpretatie van de tekst in plaats van een samenvatting.

 

 • Wanneer je citaten uit teksten gebruikt, projecteer deze nooit alleen maar op het scherm zonder er vervolgens iets mee te doen. Lees ze in ieder geval altijd helemaal voor, en leg ze daarna uit in eigen woorden: wat betekent dit eigenlijk, ben je het er mee eens, is het een voorbeeld van wat je net uitgelegd hebt?

 

 • Gebruik niet te lange citaten en plaats niet teveel tekst op een slide.

 

Algemene tips voor referaten: 

Zie de eerstejaarstips rondom het referaat: Jaar 1, Het Referaat.

 • Gebruik lettergrootte 16, 18 of 20 voor de leesbaarheid.

 

 • Een biografie van de kunstenaar is niet nodig is een presentatie van tien minuten. Wanneer je biografische informatie geeft, is het belangrijk dat deze bijdraagt aan het onderzoek of de presentatie.

 

 • Geef je presentatie ook een titel, net zoals je bij een werkstuk doet. Daarmee overkoepel je de inhoud van de presentatie, geef je de luisteraar richting en prikkel je het publiek.

 

 • neem in de Powerpoint-presentatie het kunstwerk mee van slide naar slide wanneer jouw betoog het kunstwerk betreft, al is het maar als kleine afbeelding, zodat het voor het publiek duidelijk blijft waar je het over hebt.

 

 • Bedenk een interessantere afronding van het referaat dan “dit was het”.

bottom of page