BA Leerlijnen Kunstgeschiedenis - Universiteit Leiden

Eva le Clercq & Helen Westgeest - h.f.westgeest@hum.leidenuniv.nl

Colofon

Dit werk valt onder een CC BY NC SA NL 3.0-licentie.

2. Planning eindwerkstuk

Zie voor de algemene richtlijnen rondom het maken van een tijdsplanning eerst  Jaar 1, Tijdsplanning.

 

Vervolgens spits je deze algemene richtlijnen toe op het maken van tijdsplanning voor een groter onderzoek als het Eindwerkstuk:

 

Hieronder vind je een globaal schema voor het hele scriptieproces. Het is een planschema voor het uitvoeren van het onderzoek en een schema voor het schrijfproces. Als het nodig is, kun je dit schema aanpassen zodat het goed bij jouw situatie past. Tel aan het einde alle uren op om te controleren of het geheel niet meer tijd kost dan je hebt. Ook als je (nog) niet de tijdschatting invult, kan dit schema dienen als een to-do-list die je kunt aanhouden.