Jaar 1

1. Literatuur opzoeken
2. Het werkstuk
2. Het werkstuk
3. Verantwoording literatuur
4. Het referaat
Het referaat
5. Tips voor het Nederlands
6. Plagiaat
Meer weergeven

BA Leerlijnen Kunstgeschiedenis - Universiteit Leiden

Eva le Clercq & Helen Westgeest - h.f.westgeest@hum.leidenuniv.nl

Colofon

Dit werk valt onder een CC BY NC SA NL 3.0-licentie.