top of page
English

Colofon

Auteurs van materiaal Jaar 1:
Nelke Bartelings
Marion Boers
Eva le Clercq
Marika Keblusek 
Annemiek Ouwerkerk (Literatuur zoeken)
Henk van de Schoor (Taalgebruik)

Auteurs van materiaal Jaar 2:
Eva le Clercq
Helen Westgeest

Auteurs van materiaal Jaar 3:
Eva le Clercq
Arthur Crucq
 

Engelse vertaling:

Alyssa Westhoek

Lay-out:
Anna Benjamins
Roosje Peeters 

Jiske Angenent

Geraadpleegde bronnen:

Booth, W., Colomb, G., Williams, J., The Craft of Research. Third Edition, Chicago/London: The University of Chicago Press, 2008.

Jong, J., de, Handboek academisch schrijven: in stappen naar een essay, paper of scriptie, Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2015.

Koetsenruijter, W., Slot, P., Hoe schrijf ik een betoog, Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers, 2013.

Verschuren, P., De probleemstelling voor onderzoek, Utrecht: het Spectrum, 2005.

bottom of page