top of page
English

3. Call for Papers opstellen

3.1 Call for Papers 

 

Als er een wetenschappelijk congres wordt georganiseerd of een themanummer van een wetenschappelijk tijdschrift of een wetenschappelijke bundel wordt uitgegeven, dan wordt er ruim van tevoren vaak een zogenaamde ‘Call for Participation’ of ‘Call for Papers’ uitgezet. Op dat moment vragen de organisatoren of redacteuren aan iedereen die zich geroepen voelt om een voorstel voor een paper in te dienen over het betreffende thema of onderwerp. Het moet gaan om nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Voorbeelden uit de wetenschappelijke praktijk:

- https://stedelijkstudies.com/stedelijk-studies-spring-2021-call-for-papers/ 

- CAA 106th Annual Conference Los Angeles, February 21–24, 2018

- https://www.codart.nl/conferences/call-for-papers-symposium-xxii-for-the-study-of-underdrawing-and-technology-in-painting-bruges-9-11-september-2020/

 

Verstrekte informatie door de organisatoren:
  • algemene informatie over het congres of de publicatie (titel van het congres of de publicatie, datum, plaats, informatie over de stad et cetera)

  • het thema van het congres of de publicatie en de wijze waarop de organisatoren dit thema wetenschappelijk willen benaderen.

  • de procedure: waar en wanneer de bijdrage moet worden ingeleverd

  • de vorm van de te ontvangen bijdrage: een abstract met (voorlopige) titel die de lading dekt en voorzien van een woordlimiet variërend van 250 tot 400 woorden

  • de datum waarop de panelleden hun besluit over jouw participatie zullen mededelen

 

Sollicitatie

Als je reageert op een Call for Papers of een Call for Participation dan is nog niet zeker of jouw bijdrage wordt geaccepteerd. Je solliciteert als het ware naar deelname. Een Call for Papers/Participation biedt aan jou als wetenschapper de kans om jouw werk te presenteren in een publicatie of op een congres. Een selectieteam zal beoordelen welke papers wel en welke niet worden toegelaten.

 

Aan te leveren informatie door de sollicitant:
  • abstract met voorlopige titel die de lading dekt, binnen het gestelde aantal woorden

  • jouw CV

 

Paper

Het gebruik van de term paper onder wetenschappers blijft veelal beperkt tot bovenstaande situaties. Als een onderzoeker op eigen initiatief een bijdrage aan een boek of tijdschrift wil leveren, spreekt men van een essay proposal.

 

Gebundeld

Soms worden de papers van een conferentie gebundeld en uitgegeven. Deze publicaties worden Conference Proceedings genoemd. De organisatoren kunnen er ook voor kiezen om de sprekers te vragen de presentatie uit te werken tot een essay. De toon moet dan omgezet worden van ‘spreektaal’ naar ‘neutralere toon’. Er kan zelfs ook om aanpassing van de focus worden gevraagd om de bundel meer coherent te maken.

3. CALL FOR PAPERS
Informatie organisatoren
Informatie sollicitant
CFP als sollicitatie
De term 'paper'
Gebundeld
bottom of page