top of page
English

4. Abstract schrijven voor paper

4.1 Abstract 

 

Algemeen begrip

Abstractie is het inductieve proces van het weglaten van alle niet-essentiële informatie en secundaire aspecten, en vervolgens generaliseren, om zo de meer fundamentele structuren zichtbaar te maken. In dit inductieve proces zit de overeenkomst tussen de basis van de term ‘abstracte kunst’ (abstract art) en de Engelse term abstract die internationaal wordt gebruikt door wetenschappers.

 

Wetenschappelijke abstract

In de wetenschap kan een abstract twee betekenissen hebben. Het kan een korte samenvatting zijn van een wetenschappelijk artikel, paper of onderzoek, of het dient als reactie op een Call for Papers.

 

1. Korte samenvatting 

De korte samenvatting heeft tot doel om de lezer snel van de inhoud op de hoogte te brengen. Het moet potentiële lezers in korte tijd de mogelijkheid geven een goed beeld te krijgen van de inhoud van het artikel.

 

Deze soort abstract bevat:

 • het doel van jouw onderzoek

 • de door jou gebruikte methoden

 • de resultaten en conclusies van jouw wetenschappelijk onderzoek

 • enkele trefwoorden (de zogenaamde keywords). Deze moeten specifiek en representatief zijn. Dat wil zeggen: specifiek voor het onderzoeksveld en representatief voor de resultaten van jouw onderzoek. 

Online databases categoriseren hun collectie aan de hand van deze trefwoorden. Gebruikers van de database vinden artikelen door te zoeken op voor hen relevante trefwoorden. Voor de vindbaarheid van jouw onderzoek is het daarom belangrijk om deze trefwoorden zorgvuldig te kiezen.  

 

Je neemt een abstract op aan het begin van het onderzoeksverslag. De lengte van de abstract wordt enigszins bepaald door de totale lengte van jouw onderzoek, al moet je altijd proberen om de abstract zo kort en bondig mogelijk te houden. Na kennisname van de abstract bepaalt de lezer of hij/zij het verslag gaat lezen.

2. Reactie op een Call for Papers

Een abstract wordt ook gebruikt als reactie op een Call for Papers. Daarin roept een uitgever van een bundel of een wetenschappelijk tijdschrift, of een organisator van een congres of conferentie wetenschappers op om een voorstel voor bijdrage te sturen. Zij kunnen daarop reageren door middel van een abstract. Dit is als het ware hun ‘sollicitatie’ naar deelname.

 

            Deze soort abstract bevat:

 • de context

 • het specifieke onderzoeksprobleem

 • de sleutelthema’s en casus(sen)

 • het resultaat: het belangrijkste te maken punt of de te leveren bijdrage aan de ontwikkeling van de wetenschap die het artikel of de presentatie zal hebben

 • het aantal woorden dat gesteld is als eis in de Call

 • een (voorlopige) titel, waarin het woord ‘abstract’ niet voorkomt.

 

Merk op dat elementen van een abstract gedeeltelijk overeenkomen met elementen van een Inleiding.

Tips voor een abstract als reactie op een Call for Papers: 
 • Noem geen algemeenheden die los staan van jouw specifieke onderzoek in jouw abstract als reactie op een Call for Papers, bijvoorbeeld over de algemene werking of invloed van kunst of over het leven van de kunstenaar.

 • Neem daarin ook geen wishful thinking op, bijvoorbeeld over de grote betekenis die jouw onderzoek volgens jou zal kunnen hebben voor het wetenschappelijk debat over het betreffende onderwerp. Verwar wishful thinking niet met het formuleren van een haalbaar doel. Als je buiten de doelen treedt die met jouw onderzoek haalbaar zijn dan begeef je je op glad ijs en wordt het al snel te ambitieus en overmoedig.

 • Geef zo specifiek mogelijk aan waarover jouw bijdrage gaat en waarom deze past bij het thema van de bundel of het congres.

 • Doe dat meteen aan het begin van jouw abstract zodat de panelleden die de bijdragen beoordelen direct de voor hen belangrijkste informatie onder ogen krijgen. Door het plaatsen van jouw te maken punt aan het begin, zet je meteen de toon.

 

 • Geef blijk van jouw kennis op het vakgebied, ook als je jouw bijdrage nog moet schrijven, zodat je niet onzeker overkomt.

 

 • Zorg dat de verhouding tussen informatie over relevante context en informatie over jouw eigen onderzoek ongeveer een derde/twee derde is. Het kenbaar maken van jouw bijdrage aan het congres of de bundel is immers het doel van jouw abstract.

4. ABSTRACT
Wetenschappelijke abstract
Abstract als reactie op CFP
Abstract als samenvatting
Tips
bottom of page