4. Abstract schrijven voor paper

Abstract 

 

Algemeen begrip

Abstractie is het inductieve proces van het weglaten van alle niet-essentiële informatie en secundaire aspecten, en vervolgens generaliseren, om zo de meer fundamentele structuren zichtbaar te maken. In dit inductieve proces zit de overeenkomst tussen de basis van de term ‘abstracte kunst’ (abstract art) en de Engelse term abstract die internationaal wordt gebruikt door wetenschappers.

 

 

Wetenschappelijke abstract

In de wetenschap kan een abstract twee betekenissen hebben. Het kan een korte samenvatting zijn van een wetenschappelijk artikel, paper of onderzoek, of het dient als reactie op een Call for Papers.

 

1. De korte samenvatting heeft tot doel om de lezer snel van de inhoud op de hoogte te brengen. Het moet potentiële lezers in korte tijd de mogelijkheid geven een goed beeld te krijgen van de inhoud van het artikel.

 

Deze soort abstract bevat:

            - het doel van jouw onderzoek

            - de door jou gebruikte methoden

            - de resultaten en conclusies van jouw wetenschappelijk onderzoek

 

Je neemt een abstract aan het begin van het onderzoeksverslag op. De lengte van de abstract wordt enigszins bepaald door de totale lengte van jouw onderzoek, al moet je altijd proberen om de abstract zo kort en bondig mogelijk te houden. Na kennisname van de abstract bepaalt de lezer of hij/zij het verslag gaat lezen.

 

2. Een abstract wordt ook gebruikt als reactie op een Call for Papers. Daarin roept een uitgever van een bundel of een wetenschappelijk tijdschrift, of een organisator van een congres of conferentie wetenschappers op om een voorstel voor bijdrage te sturen. Zij kunnen daarop reageren door middel van een abstract. Dit is als het ware hun ‘sollicitatie’ naar deelname.

 

            Deze soort abstract bevat:

  • de context

  • het specifieke onderzoeksprobleem

  • de sleutelthema’s en casus(sen)

  • het resultaat: het belangrijkste te maken punt of de te leveren bijdrage aan de ontwikkeling van de wetenschap die het artikel of de presentatie zal hebben

  • het aantal woorden dat gesteld is als eis in de Call

 

BA Leerlijnen Kunstgeschiedenis - Universiteit Leiden

Eva le Clercq & Helen Westgeest - h.f.westgeest@hum.leidenuniv.nl

Colofon

Dit werk valt onder een CC BY NC SA NL 3.0-licentie.