top of page

6. Citaten en plagiaat

Het is de bedoeling dat je de tekst van het werkstuk zelf bedenkt en schrijft. Overschrijven van passages uit secundaire literatuur wordt niet geaccepteerd, evenmin als het citeren van lappen tekst van andere auteurs.

 

Citeer alleen wanneer het echt nodig is. Als je citaten gebruikt of parafraseert, dan moet je de naam van de schrijver uitdrukkelijk in de tekst noemen, het citaat tussen aanhalingstekens zetten en de bron in een noot vermelden.

Met de komst van computers, Internet en Optical Character Recognition-programma’s (OCR’s) is het veel gemakkelijker geworden om zonder bronvermelding informatie over te nemen van derden. In dat geval is er sprake van plagiaat.

 

Dat geldt voor letterlijk overgeschreven passages en letterlijke vertalingen uit boeken en tijdschriften of van Internet, zelfs al wordt de bron in een noot vermeld. Dit is niet toegestaan.

 

Het spreekt voor zich dat werkstukken of onderdelen daarvan van andere studenten niet opnieuw onder eigen eigen naam kunnen worden ingeleverd. Deze doorgaans makkelijk te traceren vormen van plagiaat zijn niet alleen verboden, ze zijn uiteindelijk vooral nadelig voor de studieresultaten.

Richtlijn Faculteit der Geesteswetenschappen

bottom of page