BA Leerlijnen Kunstgeschiedenis - Universiteit Leiden

Eva le Clercq & Helen Westgeest - h.f.westgeest@hum.leidenuniv.nl

Colofon

Dit werk valt onder een CC BY NC SA NL 3.0-licentie.

8. Eerste versie herzien

8.1 Revisie vs. redactie vs. correctie

Wees je ervan bewust dat tekstrevisie, -redactie en -correctie drie verschillende handelingen zijn. Iedere handeling vindt plaats op een ander moment in het schrijfproces:

• Revisie: inhoud & structuur 

• Redactie: schrijfstijl, te lange zinnen

• Tekstcorrectie: spelfouten, grammaticale missers, slechte interpunctie
 

TIP: Begin met de revisie van inhoud en structuur. Wanneer dit klaar is begin je pas aan de redactie en wacht met de tekstcorrectie tot de laatste versie.

 

8.2 Revisie

Wat pak je aan?

• Onderzoeksvraag / probleemstelling

• Inhoud

• Structuur

• Tekstcohesie   

 

Om te beginnen

• Is je tekst af? Slaap er een nachtje over 

• Verplaats jezelf in de lezer 

• Maak een print-out

TIP: Verwerk je feedback? Maak eerst een lijst van structurele adviezen.

 

Revisie: stelling

Een zwakke stelling: herhaalt een algemene mening of beweert wat niet onderzocht kan worden .

 

Revisie: inhoud

• Zijn alle relevante concepten uitgelegd?

• Kloppen de feiten?

• Zijn je argumenten onderbouwd?

• Genoeg detail? Genoeg voorbeelden? 

• Weerleg tegenargumenten!   

 

Revisie: structuur

Strategieën om structuur te verbeteren:
 

(1) Reverse outline

• Vat elke alinea samen in een keyword of een korte zin 

• Schrijf deze kernzinnen op als inhoudsopgave     => (outline) 

• Is het een logisch geheel?
 

 (2) Hardop uitspreken  

• Vind een vriend, een schrijftutor… 

• Leg je stelling en argumenten mondeling uit

• Noteer hoe je die uitlegt

• Noteer de gestelde vragen 

• Vergelijk het met je tekst(plan) 
 

TIP: Neem het gesprek op.  

 

Revisie: tekstcohesie

• Maak verbanden tussen alinea’s duidelijker met signaal- en verwijswoorden 

TIP: Voorkom dat je steeds dezelfde signaalwoorden gebruikt (“Bovendien”, “Ook”…). 
 

• Herschik alinea’s om verbanden duidelijker te maken 

TIP: Lees je tekst hard op. Je hoort waar het niet goed loopt.     
 

8.3 Redactie en tekstcorrectie

Zie.Jaar 2, Tips voor Wetenschappelijk schrijven.

Zie Jaar 1, Auteursrichtlijnen, Spelling en Taalgebruik.

Zie Jaar 1, Tips voor het Nederlands.