Jaar 3

1. Beoordeling, Planning, Stylesheet
1. Beoordelingseisen, Planning & Stylesheet
2. Annotaties & Status Quaestionis
2. Vooronderzoek, Geannoteerde Literatuurlijst & Status Quaestionis
3. Call for Papers
3. Call for Papers opstellen
4. Abstract
4. Abstract schrijven voor een paper
5. Peer Review & Feedback
5. Peer Review & Feedback geven en ontvangen
6. Mindmap & Structuur van onderzoek
6. Mindmap & Structuur van onderzoek
7. Onderzoeksvoorstel en -Methoden
7. Onderzoeksvoorstel & Methoden van Onderzoek
8. Betoog & Herzien eerste versie
8. Schrijven: Helder betoog & Herzien eerste versie
9. Afstudeerprocedure
9. Afstudeerprocedure
Meer weergeven

BA Leerlijnen Kunstgeschiedenis - Universiteit Leiden

Eva le Clercq & Helen Westgeest - h.f.westgeest@hum.leidenuniv.nl

Colofon

Dit werk valt onder een CC BY NC SA NL 3.0-licentie.