top of page

6. Mindmap & Structuur van Onderzoek

6.1 Mindmap

 

Een mindmap is een visuele weergave van begrippen en hun onderlinge relaties, gegroepeerd rond een centraal thema of onderwerp. De weergave lijkt op een boomstructuur of een diagram, bestaande uit trefwoorden (in plaats van zinnen of teksten), soms uit plaatjes of pictogrammen en vaak met verschillende kleuren voor verschillende sub onderwerpen. Een mindmap kan worden gemaakt op papier of digitaal met speciale mindmap software. Aan een digitale mindmap kunnen hyperlinks worden toegevoegd.

Een mindmap maken is een manier van noteren van ideeën, kennis en/of vragen, het is een wijze van schematisch brainstormen over een bepaald onderwerp.

 

Hoe maak je een mindmap?

 1. noteer het centrale thema of de onderzoeksvraag in het midden van een vel papier of in het diagram

 2. bedenk gerelateerde onderwerpen en noteer die om het centrale thema heen met een verbindingslijntje

 3. koppel aan elk van die onderwerpen weer sub onderwerpen, et cetera

 4. breng door middel van lijntjes verbanden aan tussen de diverse begrippen

 5. gebruik trefwoorden, kleuren en/of plaatjes om het overzicht te behouden

 

Voorbeeld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom ‘mindmappen’:

 • ideeën genereren

 • brainstormen over wat je al weet over een onderwerp

 • informatie structureren

 • verbanden leggen

 • inzicht krijgen in relevante vraagstukken

 • ordenen van gedachten en ideeën

 • overzicht krijgen in complexe materie (inzicht krijgen in ‘the bigger picture’)

 • creatieve denkprocessen ondersteunen

 • makkelijker associëren

 • bedenken van oplossingen

 • beter onthouden van (complexe) informatie

 • beter begrijpen van (complexe) informatie

 • concentreren op de belangrijkste punten (anders samenvatten)

 

 

 

6.2 Structuur van Onderzoek

 

Mindmap en onderzoek

Het maken van een mindmap kan behulpzaam zijn bij het in kaart brengen van het onderzoeksveld (zie Status Quaestionis), het bepalen van jouw onderzoeksonderwerp, het kiezen van jouw onderzoeksvraag met -deelvragen en/of het ordenen van onderzoeksmateriaal. Je kunt dus op meerdere momenten in het vooronderzoek een mindmap maken.

Je kunt bijvoorbeeld een mindmap maken met de hoofdvraag als centraal punt, gericht op het vinden van deelvragen. Als je vervolgens de mindmap over de onderzoeksvraag omzet naar of invult in een of structuurschema, ligt de mindmap aan de basis van de structuur van jouw onderzoek:

 

Structuurschema Onderzoek (hoofd- en deelvragen, conclusie)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoofdvraag:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deelvraag 1:                           Deelvraag 2:                           Deelvraag 3:  

 

Paragraaf 1.1                          Paragraaf 2.1                          Paragraaf 3.1

 

Paragraaf 1.2                          paragraaf 2.2                          paragraaf 3.2

Antwoord/Conclusie:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Een mindmap kan je ook gebruiken voor het zoeken naar argumenten van jouw betoog. Het centrale punt van de mindmap is dan jouw standpunt. De zo gevonden argumenten kun je plaatsen in een argumentatiestructuur.

Het structuurschema en de argumentatiestructuur vormen de kapstok waar jouw onderzoek/betoog aan hangt.

mindmap voorbeeld.png
bottom of page