Academische vaardigheden

Van de kennismaking met academische vaardigheden in het eerste jaar, tot een stapsgewijs traject voor het eindwerkstuk.

Lees over literatuur zoeken, het werkstuk, verantwoording literatuur en afbeeldingen, het referaat en tips voor het Nederlands.

BA Leerlijnen Kunstgeschiedenis - Universiteit Leiden

Eva le Clercq & Helen Westgeest - h.f.westgeest@hum.leidenuniv.nl

Colofon

Dit werk valt onder een CC BY NC SA NL 3.0-licentie.