BA Leerlijnen Kunstgeschiedenis - Universiteit Leiden

Eva le Clercq & Helen Westgeest - h.f.westgeest@hum.leidenuniv.nl

Colofon

Dit werk valt onder een CC BY NC SA NL 3.0-licentie.

6. Informatie verzamelen en ordenen

BA Art History

Verzamel materiaal door gericht te lezen, analyseer het materiaal en houd de bevindingen goed bij.

Wees je ervan bewust dat je literatuur op allerlei verschillende manier kunt inzetten. Lees: Jaar 2, H. 8, Gebruik van literatuur in argumentatie.

Bepaal dus allereerst met welk doel je literatuuronderzoek uitvoert. Is er een vraag uit af te leiden? Is er een vraag mee te beantwoorden?

Op basis daarvan kun je bepalen hoe je de literatuur moet weergeven of gebruiken in je onderzoek: geef de voor jouw stuk belangrijke artikelen representatief weer. Selecteer uit minder cruciale artikelen alleen dat wat je nodig hebt (quotes, jaartallen, etc.)

Vervolgens kan het helpen om een overzicht te maken van de bevindingen per artikel, geordend op (deel)vraag:
 

 

 

NB: Noteer altijd meteen de pagina waar je iets gevonden hebt.