BA Leerlijnen Kunstgeschiedenis - Universiteit Leiden

Eva le Clercq & Helen Westgeest - h.f.westgeest@hum.leidenuniv.nl

Colofon

Dit werk valt onder een CC BY NC SA NL 3.0-licentie.

4. Onderzoeksvragen

4.1 Formulering onderzoeksvragen

Volg onderstaande stappen om een legitieme onderzoeksvraag te formuleren, zie Jaar 2:

1. Van onderwerp naar vraag

2. Eisen aan de onderzoeksvraag

3. Soorten onderzoeksvragen

4. Woordkeuzes in formulering onderzoeksvragen.

 

4.2 Verhouding hoofd- en deelvragen

Zie Jaar 2,  Verhouding hoofd- en deelvragen

 

4.3 Relevantie

 

Bepaal en benoem de relevantie van het onderzoeksonderwerp :

 

Stap 1

Benoem wat andere onderzoekers hebben gevonden en beschreven over het probleem in de onderzoekvraag

 

Stap 2

Wat ontbreekt er aan deze literatuur in termen van jouw onderzoeksprobleem?

  1. Een hiaat (we weten niet…)

  2. Een tegenstrijdigheid (de ene onderzoeker zegt x, de ander zegt y)

  3. Een discrepantie (de theorie voorspelt a, in de werkelijkheid zie je b)
     

Stap 3

Wat wil jij daaraan bijdragen?

We weten niet …

Ik ga onderzoeken …

Wat is het nut van beantwoording van deze vraag?

Als we weten wat ik ga onderzoeken, dan weten/ kunnen we …

En dat is nuttig voor …

1. Omdat ...

2. Omdat ...

3. Omdat ...
 

Stap 4

Waarom is jouw bijdrage aan theorie en/of praktijk optimaal?

Het onderwerp kan niet omvangrijker omdat …

Alternatieve bijdragen zijn: …

Maar die zijn van minder belang omdat….

 

4.4 Controlevragen

1. Is de hoofdvraag een vraag over het (ingeperkte) onderwerp?

2. Maakt de formulering van de hoofdvraag duidelijk om welk vraagtype het gaat?

3. Biedt het voorlopige antwoord een antwoord op díe hoofdvraag?

a  Sluiten de antwoorden logisch aan op het vraagtype (verklarende vraag → verklarende antwoorden en dergelijke)?

b  Sluiten de antwoorden inhoudelijk aan op het onderwerp van de vraag?

c  Sluit de openheid/geslotenheid van de antwoorden aan op de manier waarop de vraag is geformuleerd?

4. Is alles concreet, helder en duidelijk? Zijn waar mogelijk dezelfde termen en begrippen gebruikt?

 
 
 
 

BA Art History