BA Leerlijnen Kunstgeschiedenis - Universiteit Leiden

Eva le Clercq & Helen Westgeest - h.f.westgeest@hum.leidenuniv.nl

Colofon

Dit werk valt onder een CC BY NC SA NL 3.0-licentie.

1. Oriëntatie beoordelingseisen

BA Art History

1.1 Beoordelingsformulier

Neem allereerst kennis van onderstaand beoordelingsformulier dat binnen de Faculteit Geesteswetenschappen gehanteerd wordt in de beoordeling van het Bacheloreindwerkstuk, om voor aanvang bekend te raken met de eisen:

 

1.2 Oriëntatie begeleidingsproces

Oriënteer je vervolgens in een gesprek met jouw begeleider op de procedure rondom het Bachelor Eindwerkstuk binnen de opleiding, aan de hand van:

  • de bovenstaande beoordelingseisen

  • onderstaande vragenformulier, in samenspraak met je begeleider: